Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Argoszorggroep - Meerpaal - 2022

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 114.309 m3 2,09 kg CO₂ / m3 238 ton CO₂
Subtotaal 238 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 435.213 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 228 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 435.213 kWh -0,523 kg CO₂ / kWh -228 ton CO₂
Subtotaal 0 ton CO₂
CO₂-uitstoot 238 ton CO₂