Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Argoszorggroep - Meerpaal - 2020

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 116.052 m3 1,88 kg CO₂ / m3 219 ton CO₂
Subtotaal 219 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 447.914 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 249 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 447.914 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh -249 ton CO₂
Subtotaal 0 ton CO₂
CO₂-uitstoot 219 ton CO₂