Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Argoszorggroep - Driemaashave - 2022

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 97.976 m3 2,09 kg CO₂ / m3 204 ton CO₂
Subtotaal 204 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 1.106.354 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 579 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 1.106.354 kWh -0,523 kg CO₂ / kWh -579 ton CO₂
Subtotaal 0 ton CO₂
CO₂-uitstoot 204 ton CO₂