Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Argoszorggroep - Driemaashave - 2020

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 92.853 m3 1,88 kg CO₂ / m3 175 ton CO₂
Subtotaal 175 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 1.026.048 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 570 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 1.026.048 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh -570 ton CO₂
Subtotaal 0 ton CO₂
CO₂-uitstoot 175 ton CO₂