Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Alrijne Zorggroep Totaal - 2017

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ scope 1
Elektriciteit uit dieselgenerator (30% rend.) Elektriciteit 0 liter diesel / m2 3,23 kg CO₂ / liter diesel 0 kg CO2 / m2
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 70,5 m3 / m2 1,89 kg CO₂ / m3 133 kg CO2 / m2
Aardgas voor productie Brandstof & warmte 0 m3 / m2 1,89 kg CO₂ / m3 0 kg CO2 / m2
Aardgas voor WKK (eigen aansluiting) Brandstof & warmte 0 m3 / m2 1,89 kg CO₂ / m3 0 kg CO2 / m2
Diesel voor verwarming Brandstof & warmte 0 liter / m2 3,23 kg CO₂ / liter 0 kg CO2 / m2
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 0 liter / m2 2,74 kg CO₂ / liter 0 kg CO2 / m2
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 0 liter / m2 3,23 kg CO₂ / liter 0 kg CO2 / m2
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 0 liter / m2 3,23 kg CO₂ / liter 0 kg CO2 / m2
Helikopter (in liters) kerosine Zakelijk verkeer 0 liter / m2 2,84 kg CO₂ / liter 0 kg CO2 / m2
Subtotaal 133 kg CO2 / m2
CO₂ scope 2
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 0 kWh / m2 0 kg CO₂ / kWh 0 kg CO2 / m2
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) Elektriciteit 0 teruggeleverde kWh / m2 -0,526 kg CO₂ / teruggeleverde kWh 0 kg CO2 / m2
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 341 kWh / m2 0,526 kg CO₂ / kWh 179 kg CO2 / m2
Waarvan voor opladen voertuigen (grijze stroom) Elektriciteit 0,154 kWh / m2 -0,526 kg CO₂ / kWh -0,0810 kg CO2 / m2
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 34,2 kWh / m2 -0,526 kg CO₂ / kWh -18,0 kg CO2 / m2
Aan het net geleverde stroom uit WKK Brandstof & warmte 0 kWh / m2 -0,526 kg CO₂ / kWh 0 kg CO2 / m2
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 10,2 km / m2 0,220 kg CO₂ / km 2,24 kg CO2 / m2
Openbaar vervoer mix Zakelijk verkeer 0 personenkm / m2 0,0610 kg CO₂ / personenkm 0 kg CO2 / m2
Subtotaal 163 kg CO2 / m2
CO₂ scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 1,39 m3 / m2 0,298 kg CO₂ / m3 0,413 kg CO2 / m2
Afvalwater Water & afvalwater 1,32 m3 huishoudelijk / m2 0,678 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 0,892 kg CO2 / m2
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 34,7 personenkm / m2 0,0610 kg CO₂ / personenkm 2,12 kg CO2 / m2
Fiets en lopen Woon-werkverkeer 34,7 km / m2 0 kg CO₂ / km 0 kg CO2 / m2
Personenwagen Woon-werkverkeer 162 km / m2 0,220 kg CO₂ / km 35,6 kg CO2 / m2
Openbaar vervoer Bezoekersverkeer 27,0 personenkm / m2 0,0610 kg CO₂ / personenkm 1,65 kg CO2 / m2
Fiets en lopen Bezoekersverkeer 9,01 km / m2 0 kg CO₂ / km 0 kg CO2 / m2
Auto Bezoekersverkeer 144 km / m2 0,220 kg CO₂ / km 63,3 kg CO2 / m2
Fiets en lopen Zakelijk verkeer 0,00342 km / m2 0 kg CO₂ / km 0 kg CO2 / m2
Subtotaal 104 kg CO2 / m2
CO₂-uitstoot 400 kg CO2 / m2