Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

CO₂-footprint Alrijne Zorggroep Totaal 2022
Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 2.123.629 m3 2,09 kg CO₂ / m3 4.428 ton CO₂
Sevofluraan Emissies 650 250 ml flesje 73,1 kg CO₂ / 250 ml flesje 47,5 ton CO₂
Bestelwagen in km (scope 1) Zakelijk verkeer 116.000 km 0,282 kg CO₂ / km 32,7 ton CO₂
Subtotaal 4.508 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 17.066.807 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 8.926 ton CO₂
Waarvan voor opladen voertuigen (grijze stroom) Elektriciteit 17.750 kWh -0,523 kg CO₂ / kWh -9,28 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 1.877.348 kWh -0,523 kg CO₂ / kWh -982 ton CO₂
Warmte uit warmtenet Brandstof & warmte 14.205 GJ 26,8 kg CO₂ / GJ 381 ton CO₂
Fiets en lopen Zakelijk verkeer 1.000 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 449.356 km 0,193 kg CO₂ / km 86,7 ton CO₂
Subtotaal 8.403 ton CO₂
CO₂-uitstoot 12.911 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 92.569 m3 0,298 kg CO₂ / m3 27,6 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 87.939 m3 (0,015 VE/m3) 0,442 kg CO₂ / m3 (0,015 VE/m3) 38,9 ton CO₂
Openbaar vervoer Bezoekersverkeer 3.467.144 personenkm 0,015 kg CO₂ / personenkm 52,0 ton CO₂
Fiets en lopen Bezoekersverkeer 1.086.494 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Auto Bezoekersverkeer 10.544.901 km 0,193 kg CO₂ / km 2.035 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 282.190 personenkm 0,015 kg CO₂ / personenkm 4,23 ton CO₂
Fiets en lopen Woon-werkverkeer 6.208.160 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Personenwagen (km) Woon-werkverkeer 6.913.631 km 0,193 kg CO₂ / km 1.334 ton CO₂
Subtotaal 3.492 ton CO₂