Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

CO₂-footprint ASz locatie Zwijndrecht 2022
Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Elektriciteit uit dieselgenerator (30% rend.) Elektriciteit 0 liter diesel - kg CO₂ / liter diesel 0 ton CO₂
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 680.414 m3 2,09 kg CO₂ / m3 1.419 ton CO₂
Aardgas voor WKK (eigen aansluiting) Brandstof & warmte 0 m3 - kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Desfluraan Emissies 0 240 ml flesje - kg CO₂ / 240 ml flesje 0 ton CO₂
Isofluraan Emissies 0 250 ml flesje - kg CO₂ / 250 ml flesje 0 ton CO₂
Sevofluraan Emissies 0 250 ml flesje - kg CO₂ / 250 ml flesje 0 ton CO₂
N2O (lachgas) Emissies 0 kg - kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Koudemiddel - R134a Emissies 84,0 kg 1.300 kg CO₂ / kg 109 ton CO₂
Koudemiddel - R449a Emissies 0,500 kg 1.282 kg CO₂ / kg 0,641 ton CO₂
Koudemiddel - R507 Emissies 0,500 kg 3.985 kg CO₂ / kg 1,99 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 0 liter - kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 0 liter - kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Subtotaal 1.530 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 0 kWh - kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 2.124.952 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 1.111 ton CO₂
Waarvan voor opladen voertuigen (grijze stroom) Elektriciteit 0 kWh - kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 2.124.952 kWh -0,523 kg CO₂ / kWh -1.111 ton CO₂
Aan het net geleverde stroom uit WKK Brandstof & warmte 2.146 kWh -0,523 kg CO₂ / kWh -1,12 ton CO₂
Warmte uit warmtenet Brandstof & warmte 0 GJ - kg CO₂ / GJ 0 ton CO₂
Warmte uit externe WKO (grijze stroom) Brandstof & warmte 0 GJ - kg CO₂ / GJ 0 ton CO₂
Koude uit externe WKO (grijze stroom) Brandstof & warmte 0 GJ - kg CO₂ / GJ 0 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 0 km - kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Zakelijk verkeer 0 personenkm - kg CO₂ / personenkm 0 ton CO₂
Subtotaal -1,12 ton CO₂
CO₂-uitstoot 1.529 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 8.860 m3 0,298 kg CO₂ / m3 2,64 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 8.860 m3 (0,015 VE/m3) 0,442 kg CO₂ / m3 (0,015 VE/m3) 3,92 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 75.060 personenkm 0,015 kg CO₂ / personenkm 1,13 ton CO₂
Fiets en lopen Woon-werkverkeer 625.498 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Elektrische fiets Woon-werkverkeer 675.537 km 0,006 kg CO₂ / km 4,05 ton CO₂
Brommer en scooter (mengsmering) Woon-werkverkeer 25.020 km 0,0528 kg CO₂ / km 1,32 ton CO₂
Personenwagen (km) Woon-werkverkeer 775.617 km 0,193 kg CO₂ / km 150 ton CO₂
Personenwagen elektrisch (marktmix stroom) Woon-werkverkeer 100.080 km 0,0712 kg CO₂ / km 7,12 ton CO₂
Subtotaal 170 ton CO₂