Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Albert Schweitzer ziekenhuis - ASz locatie Zwijndrecht - 2020 ASz Locatie Zwijndrecht

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 866.907 m3 1,88 kg CO₂ / m3 1.633 ton CO₂
Subtotaal 1.633 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 1.683.903 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 936 ton CO₂
Aan het net geleverde stroom uit WKK Brandstof & warmte 2.330 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh -1,30 ton CO₂
Subtotaal 935 ton CO₂
CO₂-uitstoot 2.568 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 10.558 m3 0,298 kg CO₂ / m3 3,15 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 0 VE 29,5 kg CO₂ / VE 0 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 80.530 personenkm 0,0360 kg CO₂ / personenkm 2,90 ton CO₂
Fiets en lopen Woon-werkverkeer 523.445 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Scooter en bromfiets Woon-werkverkeer 20.133 km 0,0528 kg CO₂ / km 1,06 ton CO₂
Elektrische fiets Woon-werkverkeer 60.397 km 0,00600 kg CO₂ / km 0,362 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 1.308.612 km 0,195 kg CO₂ / km 255 ton CO₂
Subtotaal 263 ton CO₂