Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Accoladezorggroep - Accoladezorg locatie de Wijngaard te Zeist - 2021

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 225.972 m3 1,88 kg CO₂ / m3 426 ton CO₂
Koudemiddel - R407c Emissies 17,0 kg 1.624 kg CO₂ / kg 27,6 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 554 liter 2,78 kg CO₂ / liter 1,54 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 0 liter 3,26 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 1.429 liter 3,26 kg CO₂ / liter 4,66 ton CO₂
Subtotaal 460 ton CO₂
CO₂ Scope 2
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 31.781 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 818.886 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 455 ton CO₂
Waarvan voor opladen voertuigen (grijze stroom) Elektriciteit 8.960 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh -4,98 ton CO₂
Elektrische auto's laadpas (grijze stroom) Zakelijk verkeer 0 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Subtotaal 450 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 8.157 m3 0,298 kg CO₂ / m3 2,43 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 8.157 m3 huishoudelijk 0,678 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 5,53 ton CO₂
Subtotaal 7,96 ton CO₂
CO₂-uitstoot 918 ton CO₂