Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

CO₂-footprint Accoladezorg locatie de Wijngaard te Zeist 2022
Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 188.723 m3 2,09 kg CO₂ / m3 393 ton CO₂
Koudemiddel - R407c Emissies 0 kg - kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 1.613 liter 2,78 kg CO₂ / liter 4,49 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 388 liter 3,26 kg CO₂ / liter 1,27 ton CO₂
Subtotaal 399 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 254.000 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 824.695 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 431 ton CO₂
Waarvan voor opladen voertuigen (groen conform CO2-PL) Elektriciteit 16.353 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Waarvan voor opladen voertuigen (grijze stroom) Elektriciteit 16.432 kWh -0,523 kg CO₂ / kWh -8,59 ton CO₂
Subtotaal 423 ton CO₂
CO₂-uitstoot 822 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 8.381 m3 0,298 kg CO₂ / m3 2,50 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 8.381 m3 huishoudelijk 0,678 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 5,68 ton CO₂
Subtotaal 8,18 ton CO₂