Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Aannemersbedrijf Wagelaar b.v. - 2019 1e halfjaar

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 2.661 m3 1,89 kg CO₂ / m3 5,03 ton CO2
Diesel Mobiele werktuigen 36.236 liter 3,23 kg CO₂ / liter 117 ton CO2
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 703 liter 2,74 kg CO₂ / liter 1,93 ton CO2
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 14.742 liter 3,23 kg CO₂ / liter 47,6 ton CO2
Subtotaal 172 ton CO2
CO₂ scope 2
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 34.868 kWh 0,649 kg CO₂ / kWh 22,6 ton CO2
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 34.868 kWh -0,649 kg CO₂ / kWh -22,6 ton CO2
Subtotaal 0 ton CO2
CO₂ scope 3
Personenwagen Woon-werkverkeer 9.769 km 0,220 kg CO₂ / km 2,15 ton CO2
Subtotaal 2,15 ton CO2
CO₂-uitstoot 174 ton CO2