Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Aannemersbedrijf Wagelaar b.v. - 2022 1e halfjaar

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 587 m3 2,09 kg CO₂ / m3 1,22 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 3.960 liter 2,78 kg CO₂ / liter 11,0 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 1.907 liter 3,26 kg CO₂ / liter 6,22 ton CO₂
Diesel Mobiele werktuigen 25.380 liter 3,26 kg CO₂ / liter 82,8 ton CO₂
Subtotaal 101 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 4.239 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 2,22 ton CO₂
Subtotaal 2,22 ton CO₂
CO₂-uitstoot 103 ton CO₂