Skip to content
Nieuwsbericht

Gemiddelde milieubelasting zwembaden in beeld

De gemeentelijke aandacht voor duurzaamheid binnen zwembaden neemt toe. In 2015 maakten 50 zwembaden gebruik van de Milieubarometer en deden 31 zwembaden mee aan de benchmark die Stichting Stimular in opdracht van Vereniging Sport en Gemeenten uitvoerde. Inmiddels zijn de gemiddelde milieubelasting en kengetallen gepubliceerd.

Meeste milieuwinst op elektriciteit en verwarming

De 31 deelnemende zwembaden zijn vergeleken op milieubelasting en diverse milieukengetallen. De resultaten van de benchmark laten zien dat de meeste milieuwinst is te boeken op elektriciteit en verwarming. Het verbruik hiervan is het meest milieubelastend. Op ruime afstand volgen het bezoekersverkeer, afval en water en afvalwater.

Verrassend is dat water en afvalwater maar een klein deel (2,5%) van de milieubelasting vormt en dat woon-werkverkeer en bezoekersverkeer gemiddeld meer milieubelasting opleveren dan het watergebruik.

Nieuw ten opzichte van de benchmark uit 2013 is dat de deelnemende groep zwembaden nu ruim twee keer zo groot is. Hierdoor kunnen gemiddelden berekend worden voor drie typen zwembaden: binnen-combi-multifunctioneel. Daarnaast zijn er nu ook voor openluchtbaden milieukengetallen en milieuscores beschikbaar waaraan andere openluchtbaden zich kunnen spiegelen.

De gemiddelden en ranges zijn gepubliceerd op www.milieubarometer.nl. Alle zwembaden kunnen hier zien wat normaal is en beoordelen of ze aan de hoge of de lage kant van de range zitten. Zwembaden die de Milieubarometer invullen , kunnen hun uitkomsten in het instrument vergelijken met het eigen type zwembad (binnen-, openluchtbad etc.).

Milieubarometer

De Milieubarometer is een duurzaamheidsmonitor en maakt de milieukosten en milieuprestaties van een zwembad eenvoudig en snel zichtbaar. Deelname aan de Milieubarometer stimuleert zwembaden te werken aan verbetering van de milieuprestaties, energiebesparing en besparing van gerelateerde kosten. Ook in 2016 wordt de Milieubarometer door Vereniging Sport en Gemeenten gratis beschikbaar gesteld. In de VSG-Duurzaamheidskringen Zwembaden kunnen deelnemende zwembaden en gemeenten de resultaten van de Milieubarometer delen en elkaar van kennis en adviezen voorzien om te komen tot verdere verduurzaming.

Voor meer informatie over deelname aan de Milieubarometer kun je contact opnemen met Rick Brounen, Vereniging Sport en Gemeenten, r.brounen@sportengemeenten.nl of 06 835 657 74.
Voor informatie over de resultaten kun je terecht bij Willemien Troelstra, w.troelstra@stimular.nl of 010 – 238 28 24.

Aanmelden

Starten met Milieubarometer

Gelijk aan de slag? Dat kan. Sluit vandaag nog een abonnement af en start met het invullen van je gegevens.

Meld je nu aan

Van Excel tot hoogwaardige CO₂- en milieumonitoringtool

Dit jaar bestaat de Milieubarometer maar liefst 25 jaar. Dat is wel een feestje waard! In dit artikel gaan we terug naar het ontstaan van de Milieubarometer en hoe de tool zich door de jaren heen heeft ontwikkeld.

18 juni 2024 / Nieuwsbericht / Lees Verder

Milieubarometer en rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM)

Halverwege dit jaar gaat de rapportageverplichting voor werkgebonden personenmobiliteit (WPM) in. Veel bedrijven en organisaties monitoren hun zakelijk verkeer en woon-werkverkeer al in de Milieubarometer. Maar wat houdt WPM precies in?

15 mei 2024 / Nieuwsbericht / Lees Verder

Milieubarometer voert nieuwe milieuprijzen CE Delft door

Dit jaar zijn de nieuwe milieuprijzen die CE Delft in 2023 heeft gepubliceerd doorgevoerd in de Milieubarometer. Zo zorgen we ervoor dat de tool up-to-date blijft met de ontwikkelingen in de wetenschap en politiek. Maar waarom is dit belangrijk? En hoe zit het precies met de milieuprijzen?

11 maart 2024 / Nieuwsbericht / Lees Verder