Skip to content
Praktijkvoorbeeld

A.Hak Infranet rapporteert over CO2‑footprint in een handomdraai

Elk half jaar rapporteert A.Hak Infranet over de CO2‑footprint van de organisatie met de Milieubarometer. Jacqueline den Braber, Manager Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu (KAM): “Met de doelgrafieken en een rapportageformat maak ik het verslag in een handomdraai”.

Het bedrijf gebruikt de Milieubarometer al jaren voor het maken van rapportages voor het certificaat van de CO2‑Prestatieladder. Jacqueline: “Voor niveau 3 van de ladder rapporteerden we jaarlijks over onze CO2‑footprint en nu we op niveau 4 zijn gecertificeerd doen we dat per half jaar. Nieuwe functies in de Milieubarometer zoals de doelgrafieken en rapportageformats zijn voor ons heel handig om snel een verslag te maken”.

Doelgrafieken met toelichting

“We hebben onze reductiedoelen voor CO2, energiegebruik en vervoer in de Milieubarometer ingesteld. Hieronder staat onze CO2‑doelgrafiek. Ons doel is gekoppeld aan het kengetal “CO2-emissie scope 1 & 2 & Businesstravel (BT)”. Dit kengetal berekent de footprint zoals de CO2‑Prestatieladder vraagt. Ons doel is om conform het Klimaatakkoord van Parijs 49% CO2 te reduceren in 2030 ten opzichte van 2019. Ons ingestelde doel is ‘elk jaar 5% minder CO2’. Bij elke invulronde laten de doelgrafieken onze voortgang ten opzichte van de doelen zien. Ik vul een toelichtende tekst bij elke doelgrafiek in. De toelichtingen worden in het rapport overgenomen. Mede door corona scoorden we in 2020 goed. Onze uitstoot zal komende jaren dalen door onder andere het verduurzamen van ons zakelijk verkeer.”

Rapportageformat

De Milieubarometer bevat meerdere rapportageformats. Jacqueline: “We gebruiken het format ‘CO2 Prestatieladder’. Hierin zitten standaard de CO2 footprint, doelgrafieken inclusief de meet- en doelwaarden en toelichting per grafiek. Nu maak ik met één druk op de knop mijn rapport. Zonder de doelgrafieken en het format was het veel knip- en plakwerk om zo’n voortgangsrapport te maken. Aan de hand van het verslag bespreken we de voortgang van CO2‑reductie binnen onze organisatie en met de auditor van de CO2‑Prestatieladder. Een aanpassing in het rapport is snel gemaakt. Daarna publiceren we het rapport op onze website, waarmee we transparant zijn over onze CO2‑doelen en vorderingen”.

Ondersteuning Stimular

Jacqueline: “We zijn blij met de enorme ondersteuning vanuit Stimular. Daar waar we vragen hebben, staat er altijd een team klaar om direct te helpen”.

Meer informatie

A.Hak Infranet is onderdeel van de A.Hak groep, een familiebedrijf met meer dan vijftig jaar ervaring in ontwerp, constructie en onderhoud van de infrastructuur voor transport en distributie van olie, gas, water en elektriciteit.

Aanmelden

Starten met Milieubarometer

Gelijk aan de slag? Dat kan. Sluit vandaag nog een abonnement af en start met het invullen van je gegevens.

Meld je nu aan

Milieubarometer voert nieuwe milieuprijzen CE Delft door

Dit jaar zijn de nieuwe milieuprijzen die CE Delft in 2023 heeft gepubliceerd doorgevoerd in de Milieubarometer. Zo zorgen we ervoor dat de tool up-to-date blijft met de ontwikkelingen in de wetenschap en politiek. Maar waarom is dit belangrijk? En hoe zit het precies met de milieuprijzen?

11 maart 2024 / Nieuwsbericht / Lees Verder

Jaarlijkse update CO2-factoren 2024

22 januari 2024 vond de jaarlijkse update plaats van de CO2-emissiefactoren op www.co2emissiefactoren.nl. De wijzigingen zijn op 5 en 19 februari doorgevoerd in de Milieubarometer. Voor Milieubarometergebruikers is het handig om de belangrijkste wijzigingen te weten.

19 februari 2024 / Nieuwsbericht / Lees Verder

Betekenis CO2 en het effect op het klimaat

Als je werkt aan het verduurzamen van je organisatie kun je niet om CO2-reductie heen. Maar wat is de betekenis van CO2, hoe heeft het effect op het klimaat en waarom moeten we onze uitstoot reduceren?

12 januari 2024 / Tips / Lees Verder