Skip to content
Nieuwsbericht

Actueel branchegemiddelde voor kantoren beschikbaar in Milieubarometer

De Milieubarometer heeft weer een actueel branchegemiddelde voor woningbouwcorporaties en kantoren. Dit nieuwe branchegemiddelde is gebaseerd op cijfers uit 2022. Als kantoororganisatie kun je de milieu-impact van jouw organisatie hiermee vergelijken.

Branchegemiddelde kantoren op basis van benchmark woningcorporaties

Het nieuwe branchegemiddelde voor kantoren is tot stand gekomen op basis van de nieuwe benchmark voor woningcorporaties. Deze is onlangs vernieuwd met cijfers uit 2022. Een groep woningcorporaties heeft voor het vijfde jaar op rij de CO2-footprint en milieu-impact van de eigen kantoren bepaald. Dit branchegemiddelde is goed toepasbaar voor alle kantoorlocaties. Het enig verschil is dat bij kantoren goederenvervoer (denk aan een onderhoudsdienst) buiten beschouwing wordt gelaten.

Minder milieubelasting kantoren door verduurzaming vastgoed en thuiswerken

Het verschil met de milieu-impact van 2021 is beperkt. Dat is goed nieuws, want het betekent dat de forse daling uit de coronaperiode is vastgehouden. De milieubelasting van kantoren is sinds 2018 flink lager geworden. Deze daling is het gevolg van zowel verduurzaming van het vastgoed als meer thuiswerken.

De cijfers van 2022 laten zien dat medewerkers wel weer meer naar kantoor gaan. Zakelijk en woon-werkverkeer nemen toe, maar blijven klein ten opzichte van 2018. Dit is goed te zien aan de lichtgroene balkjes in de milieugrafiek van de woningcorporaties hieronder.

Gemiddeld energieverbruik kantoor

Weer meer naar kantoor betekent ook meer energie- en waterverbruik in de gebouwen. Beide namen met 10% toe. Deze stijging is echter kleiner dan die van het aantal gereden kilometers. Dit komt onder andere omdat voor 30% meer personen op kantoor niet direct 30% meer verlichting nodig is. Voor water geldt dat gebruik voor sanitair wel gelijk op zal gaan met de kantoorbezetting, maar water voor schoonmaak zal nauwelijks toenemen. Verder zien we dat de milieu-impact van elektriciteit lager is geworden, dat komt zowel door een toename van zonnepanelen als door meer inkoop van groene stroom.

Blijvend effect coronapandemie op gemiddelde CO2-footprint kantoren

Het is voor het vijfde jaar op rij dat het branchegemiddelde voor woningcorporaties is berekend. Daardoor is goed te zien wat het (blijvende) effect van de coronapandemie is op de footprint:

De uitdaging is nu om de lagere milieu-impact en CO2-uitstoot te behouden en zelfs verder terug te dringen. Naar nul is nog een flinke weg!

Hoe gebruik je het branchegemiddelde voor kantoren en woningcorporaties in de Milieubarometer

Het nieuw berekende branchegemiddelde is beschikbaar gemaakt in de Milieubarometer voor alle woningcorporaties en kantoren. Bij woningcorporaties wordt goederenvervoer meegenomen bij het berekenen van de CO2-footprint, bij kantoren wordt dit weggelaten.

Vergelijken met het branchegemiddelde in de Milieubarometer kan in grafieken, maar ook op kengetallen zoals energieverbruik per vierkante meter vloeroppervlak of brandstof zakelijk verkeer per verhuurbare eenheid. Daarmee kun je zien hoe je organisatie scoort ten opzichte van het gemiddelde en analyseren waar bij jullie winst te behalen valt.

Meer weten?

De milieugrafiek en kengetallen van de nieuwe branchegemiddeldes zijn ook hier te vinden:

Project van Stimular

Milieu-impact woningcorporaties blijft 40% lager dan pre-corona

Het is voor het vijfde jaar op rij dat een groep woningcorporaties de CO₂-footprint en milieu-impact van haar eigen kantoren heeft bepaald. Hierdoor is goed te zien wat het (blijvende) effect is van de coronapandemie op de footprint. Het afgelopen jaar valt vooral op dat medewerkers weer meer naar kantoor zijn gegaan. Echter door een relatief warm jaar en minder onderhoudswerkzaamheden blijft de milieu-impact ruim 40% lager dan vóór corona. Het nieuw berekende branchegemiddelde is nu beschikbaar in de Milieubarometer voor alle woningcorporaties.

Lees meer
Aanmelden

Starten met Milieubarometer

Gelijk aan de slag? Dat kan. Sluit vandaag nog een abonnement af en start met het invullen van je gegevens.

Meld je nu aan

Van Excel tot hoogwaardige CO₂- en milieumonitoringtool

Dit jaar bestaat de Milieubarometer maar liefst 25 jaar. Dat is wel een feestje waard! In dit artikel gaan we terug naar het ontstaan van de Milieubarometer en hoe de tool zich door de jaren heen heeft ontwikkeld.

18 juni 2024 / Nieuwsbericht / Lees Verder

Milieubarometer en rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM)

Halverwege dit jaar gaat de rapportageverplichting voor werkgebonden personenmobiliteit (WPM) in. Veel bedrijven en organisaties monitoren hun zakelijk verkeer en woon-werkverkeer al in de Milieubarometer. Maar wat houdt WPM precies in?

15 mei 2024 / Nieuwsbericht / Lees Verder

Milieubarometer voert nieuwe milieuprijzen CE Delft door

Dit jaar zijn de nieuwe milieuprijzen die CE Delft in 2023 heeft gepubliceerd doorgevoerd in de Milieubarometer. Zo zorgen we ervoor dat de tool up-to-date blijft met de ontwikkelingen in de wetenschap en politiek. Maar waarom is dit belangrijk? En hoe zit het precies met de milieuprijzen?

11 maart 2024 / Nieuwsbericht / Lees Verder