Skip to content
Zorg

Ziekenhuis

Om je een betere indruk te geven hoe het gemiddelde verbruik van een ziekenhuis eruitziet, hebben wij een branchegemiddelde opgesteld.

Verhouding Milieubelasting

Er is gekeken naar de gemiddelde CO2‑uitstoot die ziekenhuizen aan de hand van hun milieugegevens hebben ingevuld voor het in kaart brengen van hun CO2‑footprint. Zo kan je op deze pagina, maar ook als je inlogt in de Milieubarometer, jouw kengetallen vergelijken met dit gemiddelde. Zo krijg je een beter beeld van de grootste gemiddelde milieubelasting van ziekenhuizen.

In de onderstaande cirkelgrafiek zie je een duidelijke verdeling tussen de diverse belastingen.

Ziekenhuis

Hieruit blijkt dat de grootste milieubelasting van een ziekenhuis bestaat uit:

  • Elektriciteit (43%)
  • Woon-werkverkeer (20%)
  • Brandstof & warmte (19%)

Dan volgt afval (gevaarlijk afval en bedrijfsafval)) en resteert nog een paar procent voor (afval)water, emissies uit koudemiddelen en anesthesiegassen, kantoorpapier en overige vervoersstromen.

Bezoekersverkeer is niet meegenomen, omdat te weinig instellingen dit registreren. Enkele ziekenhuizen kopen groene stroom van Nederlandse oorsprong in. In het gemiddelde is dit meegenomen met de CO2‑emissiefactor van grijze stroom, zodat goed zichtbaar blijft wat de impact van de elektriciteitsbehoefte is ten opzichte van andere thema’s.

Kengetallen ziekenhuis

We hebben voor een duidelijk overzicht de meest interessante kengetallen uit de Milieubarometer van een gemiddeld ziekenhuis verwerkt in onderstaande tabel. Wanneer je de Milieubarometer voor jouw organisatie gebruikt, kun je de gemiddeldes naast jouw eigen kengetallen tonen. Dat maakt het vergelijken een stuk makkelijker. Ziekenhuizen monitoren hun milieuprestatie op basis van diverse kengetallen per medewerker, bed of m2 vloeroppervlak.

Milieuaspect Kengetal Gemiddeld Beste Eenheid
Energie elektriciteitsgebruik / medewerker 5.914 4.258 kWh/fte
elektriciteitsgebruik / vloeroppervlak 162 80,6 kWh/m2
elektriciteitsgebruik / bed 30.427 12.193 kWh/bed
gebouwgebonden energie (finaal) 370 232 kWh/m2
gebouwgebonden energie / vloeroppervlak 2,05 1,11 GJ/m2
Water waterverbuik / bed 170 73 m3/bed
Afval bedrijfsafval / bed 1.801 852 kg/bed
bedrijfsafval / medewerker 350 227 kg/fte
gevaarlijk afval / medewerker 52,2 25,6 kg/fte
afvalscheidingspercentage 41 48,7 %
Vervoer woon-werkverkeer / medewerker 6.916 4.624 km/fte
aandeel OV+fiets+lopen in woon-werk 36 60,4 %
CO2-voetafdruk CO2‑uitstoot / medewerker (incl. vervoer) 5,4 3,35 ton CO2/fte

Bron van dit branchegemiddelde voor ziekenhuizen

Werkgroep Monitoren
In de werkgroep Monitoren van Milieuplatform Zorgsector (MPZ) vergelijken zorginstellingen hun jaarresultaten met elkaar. Op basis van de jaarresultaten van 43 ziekenhuizen zijn een barometer en kengetallen van een gemiddeld ziekenhuis berekend. Basis voor deze berekening zijn de milieugegevens van ziekenhuizen over het jaar 2022.

Deelnemers
Adrz, Albert Schweitzer ziekenhuis, Alrijne Zorggroep, Amphia Ziekenhuis, Anna Ziekenhuis, Antonius Zorggroep, BovenIJ Ziekenhuis, Catharina Ziekenhuis, Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ), Deventer ziekenhuis, Diakonessenhuis, Dijklander Ziekenhuis, Groene Hart Ziekenhuis, Haga Ziekenhuis, IJsselland Ziekenhuis, Ikazia Ziekenhuis, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, Martini ziekenhuis, Medisch Centrum Leeuwarden, OLVG, Prinses Maxima Centrum, Reinier de Graaf Groep, Rijnstate, Rode Kruis Ziekenhuis, SKB Winterswijk, Slingeland Ziekenhuis, Spaarne Gasthuis, St. Antonius Ziekenhuis, Tergooi, Van Weel Bethesda ziekenhuis, VieCuri Medisch Centrum, Wilhelmina ziekenhuis, Ziekenhuisgroep Twente, Ziekenhuis Amstelland, Ziekenhuis Rivierenland Tiel, Ziekenhuis St Jansdal.

Deelnemers academische ziekenhuizen (niet meegewogen in het gemiddelde): Academisch Ziekenhuis Maastricht, VUmc, UMCG en het NKI-AVL.

Aanmelden

Gratis Milieubarometer via MPZ

Ben je lid van Milieu Platform Zorgsector? Dan kun je gratis de Milieubarometer starten en het branchegemiddelde naast jouw eigen grafiek en kengetallen zetten.

Meld je gratis aan
Tergooiziekenhuizen vult de barometer nu al enkele jaren in. De uitleg bij elk onderdeel zorgt dat het invullen niet moeilijk is. Door de benchmark is mij duidelijk geworden dat onze organisatie het zo slecht nog niet doet, ondanks dat ik zelf niet tevreden ben over onze resultaten. Het leuke is dat - terwijl helaas ons verbruik gestegen is - onze milieubelasting omlaag is gegaan, omdat we gebruik zijn gaan maken van duurzame energie (groene stroom). Kortom een mooi hulpmiddel dat een boel inzichtelijk maakt.
Hildy Treffers, stafmdw Veiligheid & Milieu, Tergooiziekenhuizen
FAQ

Veelgestelde vragen

Op zoek naar een antwoord, en staat jouw vraag er niet bij? Kijk dan eens op onze FAQ overzichtspagina.

Hoe komen de branchegemiddeldes tot stand?

Branchegemiddeldes zijn gemaakt op basis van goed ingevulde en gecontroleerde Milieubarometers waarbij onverklaarde uitschieters zijn weggefilterd. Daarom stellen we branchegemiddeldes altijd op in het kader van een project waarin bedrijven uit een branche samenwerken zoals een duurzaamheidskring. Interesse? Neem contact op met de adviseurs van Stimular, eigenaar van de Milieubarometer.

Wat kun je met de Milieubarometer?

Je kan de milieu- en CO2‑impact van je bedrijf inzichtelijk maken en zien hoe je deze kan verlagen.

Kan ik de Milieubarometer al proberen voordat ik de tool aanschaf?

Je kunt een demonstratie-milieubarometer bekijken. Log in met:

email: demodemo@stimular.nl
wachtwoord: demodemo