Skip to content
Sport

Sportverenigingen

Om je een betere indruk te geven hoe het gemiddelde verbruik van de gemiddelde voetbalvereniging en de gemiddelde tennisvereniging eruitziet, hebben wij een branchegemiddelde opgesteld.

Verhoudingen Milieubelasting

Er is gekeken naar de gemiddelde CO2‑uitstoot die deze sportverenigingen aan de hand van hun milieugegevens hebben ingevuld voor het in kaart brengen van hun CO2‑footprint. Zo kan je op deze pagina, maar ook als je inlogt in de Milieubarometer, jouw kengetallen vergelijken met dit gemiddelde. Zo krijg je een beter beeld van de grootste gemiddelde milieubelasting voor sportverenigingen. In de onderstaande cirkelgrafieken zie je een duidelijke verdeling tussen de diverse belastingen voor een gemiddelde voetbalvereniging en een gemiddelde tennisvereniging.

Voetbalvereniging

Hieruit blijkt dat de grootste milieubelasting van een voetbalvereniging bestaat uit:

  • Bezoekersverkeer (33%)
  • Elektriciteit (22%)
  • Brandstof & warmte (16%)

Ook het personenvervoer beslaan een redelijk aandeel in de totale milieu-impact. Bedrijfsafval, mobiele werktuigen, water & afvalwater en gevaarlijk afval tellen wel mee, maar zijn veel minder belangrijk.

Tennisvereniging

Onderstaande Milieubarometergrafiek laat zien dat de grootste milieubelasting bij een tennisvereniging bestaat uit elektriciteit, daarna komt verwarming en dan water. We hebben geen inzicht in de hoeveelheid afval bij tennisverenigingen en de milieubelasting van het vervoer door de leden die naar de tennisvereniging komen. Dit laatste zal wel een belangrijk bijdrage aan de milieubelasting leveren, zoals bij de grafiek van de voetbalverenigingen hierboven zichtbaar is.

Het gasverbruik bij tennisverenigingen is duidelijk lager dan bij voetbalverenigingen, dat komt omdat het verenigingsgebouw meestal ‘s-winters niet of nauwelijks wordt gebruikt en verwarmd. Per lid gebruiken tennisverenigingen ongeveer evenveel water als voetbalverenigingen. Maar tennisverenigingen gebruiken meer water voor sproeien (van de banen). Dat water verdampt en zakt in de bodem en gaat dus niet naar de waterzuivering. Hierdoor is de totale milieubelasting van het watergebruik lager dan bij voetbal.

Kengetallen voetbalvereniging

We hebben voor een duidelijk overzicht de meest interessante kengetallen uit de Milieubarometer van een gemiddelde zorglocatie verwerkt in onderstaande tabel. Wanneer je de Milieubarometer voor jouw organisatie gebruikt, kun je de gemiddeldes naast jouw eigen kengetallen tonen. Dat maakt het vergelijken een stuk makkelijker.

Milieuaspect Kengetal Gemiddeld Range Eenheid
Elektriciteit elektriciteit / vloeroppervlak 53 30 – 180 kWh/m2
elektriciteit / verenigingslid 70 35 – 115 kWh/lid
Verwarming warmte / gebouwinhoud 4,1 3 – 9 m3 gas/m3
Water water / verenigingslid 1229 550 – 1500 liter/lid
Afval afval / verenigingslid 10 4 – 16 kg/lid
Vervoer reiskilometers / team 1840 650 – 5500 km/team
CO2 CO2‑uitstoot / lid (incl. vervoer) 164 kg CO2/lid
CO2‑uitstoot / lid (excl. vervoer) 80 kg CO2/lid

Kengetallen tennisvereniging

Milieuaspect Kengetal Gemiddeld Range Eenheid
Elektriciteit elektriciteit / baan 5000 2600 – 6500 kWh/baan
elektriciteit / verenigingslid 85 50 – 120 kWh/lid
Verwarming warmte / gebouwinhoud 2,3 1 – 4,4 m3 gas/m3
Water water / verenigingslid 1230 360 – 2.200 liter/lid
CO2 CO2‑uitstoot / lid 69 35 – 90 kg CO2/lid

Bron van dit branchegemiddelde voor sportverenigingen

De adviseurs van Stichting Stimular hebben bij heel veel sportverenigingen energiescans uitgevoerd, zowel grote als kleine. Op basis van zestien voetbalverenigingen en tien tennisverenigingen heeft Stimular de gemiddelde milieuscore voor deze sportverenigingen bepaald.

Voor de voetbalverenigingen waren ook genoeg betrouwbare cijfers over afval en vervoer ingevuld.
Voor de tennisverenigingen hebben we voor deze thema’s geen gemiddelde kunnen berekenen.

Aanmelden

Starten met Milieubarometer

Gelijk aan de slag? Dat kan. Sluit vandaag nog een abonnement af en start met het invullen van je gegevens.

Meld je nu aan
FAQ

Veelgestelde vragen

Op zoek naar een antwoord, en staat jouw vraag er niet bij? Kijk dan eens op onze FAQ overzichtspagina.

Kan mijn branchevereniging ook korting aanbieden?

Ja, branche organisaties kunnen een startabonnement met korting aanbieden korting of het volledig afkopen voor hun leden. Neem contact op met Stimular voor de voorwaarden.

Hoe komen de branchegemiddeldes tot stand?

Branchegemiddeldes zijn gemaakt op basis van goed ingevulde en gecontroleerde Milieubarometers waarbij onverklaarde uitschieters zijn weggefilterd. Daarom stellen we branchegemiddeldes altijd op in het kader van een project waarin bedrijven uit een branche samenwerken zoals een duurzaamheidskring. Interesse? Neem contact op met de adviseurs van Stimular, eigenaar van de Milieubarometer.

Wat kun je met de Milieubarometer?

Je kan de milieu- en CO2‑impact van je bedrijf inzichtelijk maken en zien hoe je deze kan verlagen.

Kan ik de Milieubarometer al proberen voordat ik de tool aanschaf?

Je kunt een demonstratie-milieubarometer bekijken. Log in met:

email: demodemo@stimular.nl
wachtwoord: demodemo