Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Van de velde groenverzorging - van de Velde Groenverzorging - 2019 Consolideren

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 0 m3 1,89 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Propaan Brandstof & warmte 15,0 liter 1,73 kg CO₂ / liter 0,0259 ton CO₂
Menggas Argon/CO2 85/15% Emissies 0 liter (200 bar) 0,0590 kg CO₂ / liter (200 bar) 0 ton CO₂
Benzine Mobiele werktuigen 543 liter 2,74 kg CO₂ / liter 1,49 ton CO₂
Schone benzine Mobiele werktuigen 1.200 liter 2,79 kg CO₂ / liter 3,35 ton CO₂
Diesel Mobiele werktuigen 67.912 liter 3,23 kg CO₂ / liter 219 ton CO₂
LPG Mobiele werktuigen 107 liter 1,81 kg CO₂ / liter 0,193 ton CO₂
Bio-diesel (HVO) uit afvalolie/vet Mobiele werktuigen 0 liter 0,345 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 851 liter 2,74 kg CO₂ / liter 2,33 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 0 liter 3,23 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Subtotaal 227 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 9.375 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) Elektriciteit 8.517 teruggeleverde kWh -0,649 kg CO₂ / teruggeleverde kWh -5,53 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 13.303 kWh 0,649 kg CO₂ / kWh 8,63 ton CO₂
Subtotaal 3,11 ton CO₂
CO₂ Scope 3 verborgen CO₂-uitstoot 230 ton CO₂