Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Stichting Thebe Wonen en Zorg - Thebe IJpelaar - 2020

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 19.974 m3 1,88 kg CO₂ / m3 37,6 ton CO₂
Taxibus (in liters) diesel Personenvervoer 235 liter 3,26 kg CO₂ / liter 0,767 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 235 liter 3,26 kg CO₂ / liter 0,767 ton CO₂
Subtotaal 39,2 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 823.944 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 458 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 203 km 0,195 kg CO₂ / km 0,0396 ton CO₂
Subtotaal 458 ton CO₂
CO₂-uitstoot 497 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 5.044 m3 0,298 kg CO₂ / m3 1,50 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 5.044 m3 huishoudelijk 0,678 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 3,42 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 466.107 km 0,195 kg CO₂ / km 90,9 ton CO₂
Subtotaal 95,8 ton CO₂