Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Stichting Careyn - Woerdblok - 2020

CO₂-parameter CO₂-equivalent
Elektriciteit
Ingekochte elektriciteit 553.018 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 307 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht 55.301 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh -30,7 ton CO₂
Subtotaal 277 ton CO₂
Brandstof & warmte
Aardgas voor verwarming 67.789 m3 1,88 kg CO₂ / m3 128 ton CO₂
Subtotaal 128 ton CO₂
Water & afvalwater
Drinkwater 4.881 m3 0,298 kg CO₂ / m3 1,45 ton CO₂
Afvalwater 4.881 m3 huishoudelijk 0,678 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 3,31 ton CO₂
Subtotaal 4,76 ton CO₂
Zakelijk verkeer
Bestelwagen (in liters) diesel 0 liter 3,26 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Subtotaal 0 ton CO₂
Kantoorpapier
Papier met milieukeurmerk 37,0 A4 doos (2500 vel) 15,1 kg CO₂ / A4 doos (2500 vel) 0,559 ton CO₂
Subtotaal 0,559 ton CO₂
CO₂-uitstoot 410 ton CO₂