Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Stichting Careyn - Woerdblok - 2019

CO₂-parameter CO₂-equivalent
Elektriciteit
Ingekochte elektriciteit 579.096 kWh 0,649 kg CO₂ / kWh 376 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht 0 kWh -0,649 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Subtotaal 376 ton CO₂
Brandstof & warmte
Aardgas voor verwarming 44.425 m3 1,89 kg CO₂ / m3 84,0 ton CO₂
Subtotaal 84,0 ton CO₂
Water & afvalwater
Drinkwater 2.506 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,747 ton CO₂
Afvalwater 2.506 m3 huishoudelijk 0,678 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 1,70 ton CO₂
Subtotaal 2,45 ton CO₂
Kantoorpapier
Papier met milieukeurmerk 488 kg 1,21 kg CO₂ / kg 0,589 ton CO₂
Subtotaal 0,589 ton CO₂
CO₂-uitstoot 463 ton CO₂