Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Stichting Careyn - Grootenhoek - 2020

CO₂-parameter CO₂-equivalent
Elektriciteit
Ingekochte elektriciteit 430.464 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 239 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht 43.047 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh -23,9 ton CO₂
Subtotaal 215 ton CO₂
Brandstof & warmte
Aardgas voor verwarming 139.314 m3 1,88 kg CO₂ / m3 262 ton CO₂
Aardgas voor WKK (eigen aansluiting) 0 m3 1,88 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Subtotaal 262 ton CO₂
Water & afvalwater
Drinkwater 3.862 m3 0,298 kg CO₂ / m3 1,15 ton CO₂
Afvalwater 3.862 m3 huishoudelijk 0,678 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 2,62 ton CO₂
Subtotaal 3,77 ton CO₂
Personenvervoer
Taxibus (in liters) diesel 0 liter 3,26 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Subtotaal 0 ton CO₂
Kantoorpapier
Papier met milieukeurmerk 43,0 A4 doos (2500 vel) 15,1 kg CO₂ / A4 doos (2500 vel) 0,649 ton CO₂
Subtotaal 0,649 ton CO₂
CO₂-uitstoot 482 ton CO₂