Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Stichting Careyn - Grootenhoek - 2019

CO₂-parameter CO₂-equivalent
Elektriciteit
Ingekochte elektriciteit 442.328 kWh 0,649 kg CO₂ / kWh 287 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht 0 kWh -0,649 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Subtotaal 287 ton CO₂
Brandstof & warmte
Aardgas voor verwarming 130.923 m3 1,89 kg CO₂ / m3 247 ton CO₂
Aardgas voor WKK (eigen aansluiting) 0 m3 1,89 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Subtotaal 247 ton CO₂
Water & afvalwater
Drinkwater 3.478 m3 0,298 kg CO₂ / m3 1,04 ton CO₂
Afvalwater 3.478 m3 huishoudelijk 0,678 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 2,36 ton CO₂
Subtotaal 3,39 ton CO₂
Kantoorpapier
Papier met milieukeurmerk 363 kg 1,21 kg CO₂ / kg 0,438 ton CO₂
Subtotaal 0,438 ton CO₂
CO₂-uitstoot 538 ton CO₂