Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Stichting Careyn - Plantage - 2019

CO₂-parameter CO₂-equivalent
Elektriciteit
Ingekochte elektriciteit 1.045.980 kWh 0,649 kg CO₂ / kWh 679 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht 0 kWh -0,649 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Subtotaal 679 ton CO₂
Brandstof & warmte
Aardgas voor verwarming 220.868 m3 1,89 kg CO₂ / m3 417 ton CO₂
Subtotaal 417 ton CO₂
Water & afvalwater
Drinkwater 7.500 m3 0,298 kg CO₂ / m3 2,24 ton CO₂
Afvalwater 7.500 m3 huishoudelijk 0,678 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 5,09 ton CO₂
Subtotaal 7,32 ton CO₂
Kantoorpapier
Papier met milieukeurmerk 1.163 kg 1,21 kg CO₂ / kg 1,40 ton CO₂
Subtotaal 1,40 ton CO₂
CO₂-uitstoot 1.105 ton CO₂