Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

SpeedComfort BV - 2020

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 825 m3 1,88 kg CO₂ / m3 1,55 ton CO₂
Aardgas voor productie Brandstof & warmte 0 m3 1,88 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 750 liter 2,78 kg CO₂ / liter 2,09 ton CO₂
Vrachtwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 8.615 liter 3,26 kg CO₂ / liter 28,1 ton CO₂
Subtotaal 31,7 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 12.340 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 6,86 ton CO₂
Waarvan groene stroom (ongespecificeerd) Elektriciteit 62,0 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Fiets en lopen Zakelijk verkeer 100 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 15.000 km 0,195 kg CO₂ / km 2,93 ton CO₂
Vliegtuig regionaal (<700 km) Zakelijk verkeer 500 personen km 0,297 kg CO₂ / personen km 0,149 ton CO₂
Subtotaal 9,93 ton CO₂
CO₂-uitstoot 41,7 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 10,0 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,00298 ton CO₂
Auto Bezoekersverkeer 960 bezoekerskm 0,0975 kg CO₂ / bezoekerskm 0,0936 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 0 personenkm 0,0360 kg CO₂ / personenkm 0 ton CO₂
Trein Woon-werkverkeer 1.000 personenkm 0,00600 kg CO₂ / personenkm 0,00600 ton CO₂
Fiets en lopen Woon-werkverkeer 200 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Personenwagen Woon-werkverkeer 2.500 km 0,195 kg CO₂ / km 0,488 ton CO₂
Uitbesteed wegtransport (palletplaats km) Goederenvervoer 0 palletplaats km 0,0379 kg CO₂ / palletplaats km 0 ton CO₂
Uitbesteed wegtransport (per pakket) Goederenvervoer 10.870 pakket 0,379 kg CO₂ / pakket 4,12 ton CO₂
Goederentrein (containers) Goederenvervoer 60.000 container km 0,395 kg CO₂ / container km 23,7 ton CO₂
Goederentrein (bulk) Goederenvervoer 0 ton km 0,0116 kg CO₂ / ton km 0 ton CO₂
Vliegtuig Goederenvervoer 12.025 ton km 1,04 kg CO₂ / ton km 12,5 ton CO₂
Papier met milieukeurmerk Kantoorpapier 1,00 kg 1,21 kg CO₂ / kg 0,00121 ton CO₂
Subtotaal 40,9 ton CO₂