Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

CO₂-footprint Spaarne Gasthuis 2022
Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Elektriciteit uit dieselgenerator (30% rend.) Elektriciteit 4.884 liter diesel 3,26 kg CO₂ / liter diesel 15,9 ton CO₂
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 3.800.341 m3 2,09 kg CO₂ / m3 7.924 ton CO₂
Desfluraan Emissies 0 240 ml flesje - kg CO₂ / 240 ml flesje 0 ton CO₂
Isofluraan Emissies 0 250 ml flesje - kg CO₂ / 250 ml flesje 0 ton CO₂
Sevofluraan Emissies 181 250 ml flesje 73,1 kg CO₂ / 250 ml flesje 13,2 ton CO₂
Koudemiddel - R134a Emissies 0,350 kg 1.300 kg CO₂ / kg 0,455 ton CO₂
Koudemiddel - R22 (=HCFK) Emissies 0 kg - kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Koudemiddel - R290 (Propaan) Emissies 0 kg - kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Koudemiddel - R32 Emissies 0 kg - kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Koudemiddel - R404a Emissies 0 kg - kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Koudemiddel - R407c Emissies 0 kg - kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Koudemiddel - R410a Emissies 1,65 kg 1.924 kg CO₂ / kg 3,17 ton CO₂
Koudemiddel - R448a Emissies 0 kg - kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Koudemiddel - R452a Emissies 14,2 kg 1.945 kg CO₂ / kg 27,6 ton CO₂
Koudemiddel - R507 Emissies 0 kg - kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 9.799 liter 3,26 kg CO₂ / liter 32,0 ton CO₂
Vrachtwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 8.252 liter 3,26 kg CO₂ / liter 26,9 ton CO₂
Subtotaal 8.043 ton CO₂
CO₂ Scope 2
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 412.986 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 24.564.388 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 12.847 ton CO₂
Waarvan groene stroom (ongespecificeerd) Elektriciteit 22.107.949 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit zonne-energie Elektriciteit 2.456.439 kWh -0,523 kg CO₂ / kWh -1.285 ton CO₂
Elektrisch wegvervoer (kWh) Goederenvervoer 940 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 0,492 ton CO₂
Subtotaal 11.563 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Fiets en lopen Zakelijk verkeer 800 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 785.621 km 0,193 kg CO₂ / km 152 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Zakelijk verkeer 169.471 personenkm 0,015 kg CO₂ / personenkm 2,54 ton CO₂
Drinkwater Water & afvalwater 143.282 m3 0,298 kg CO₂ / m3 42,7 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 3.047.040 personenkm 0,015 kg CO₂ / personenkm 45,7 ton CO₂
Fiets en lopen Woon-werkverkeer 7.871.520 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 13.457.760 km 0,193 kg CO₂ / km 2.597 ton CO₂
Papier met milieukeurmerk Papier (& Grondstoffen) 22.138 kg 1,21 kg CO₂ / kg 26,7 ton CO₂
Subtotaal 2.867 ton CO₂
CO₂-uitstoot 22.473 ton CO₂