Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Spaarne Gasthuis Totaal - 2021

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Elektriciteit uit dieselgenerator (30% rend.) Elektriciteit 8.200 liter diesel 3,26 kg CO₂ / liter diesel 26,7 ton CO₂
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 4.295.790 m3 1,88 kg CO₂ / m3 8.093 ton CO₂
Koudemiddel - R134a Emissies 47,1 kg 1.300 kg CO₂ / kg 61,2 ton CO₂
Koudemiddel - R407c Emissies 33,0 kg 1.624 kg CO₂ / kg 53,6 ton CO₂
Koudemiddel - R410a Emissies 16,7 kg 1.924 kg CO₂ / kg 32,1 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 8.670 liter 3,26 kg CO₂ / liter 28,3 ton CO₂
Vrachtwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 9.175 liter 3,26 kg CO₂ / liter 29,9 ton CO₂
Subtotaal 8.325 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 370.683 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 25.683.889 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 14.280 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit zonne-energie Elektriciteit 2.568.389 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh -1.428 ton CO₂
Elektrisch wegvervoer (kWh) Goederenvervoer 940 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 0,523 ton CO₂
Fiets en lopen Zakelijk verkeer 800 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 440.250 km 0,195 kg CO₂ / km 85,8 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Zakelijk verkeer 90.237 personenkm 0,0150 kg CO₂ / personenkm 1,35 ton CO₂
Subtotaal 12.940 ton CO₂
CO₂-uitstoot 21.265 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 186.574 m3 0,298 kg CO₂ / m3 55,6 ton CO₂
Papier met milieukeurmerk Kantoorpapier 27.080 kg 1,21 kg CO₂ / kg 32,7 ton CO₂
Subtotaal 88,3 ton CO₂