Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Smeulders Interieurwerken - Productielocatie Polska - 2021

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 44.930 m3 1,88 kg CO₂ / m3 84,6 ton CO₂
Houtmot of pellets uit eigen houtafval Brandstof & warmte 0 m3 2,16 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Subtotaal 84,6 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 244.345 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 136 ton CO₂
Subtotaal 136 ton CO₂
CO₂-uitstoot 221 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 625 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,186 ton CO₂
Subtotaal 0,186 ton CO₂