Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

CO₂-footprint Rode Kruis Ziekenhuis 2022
Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 724.740 m3 2,09 kg CO₂ / m3 1.511 ton CO₂
Aardgas voor WKK (eigen aansluiting) Brandstof & warmte 0 m3 - kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Diesel voor verwarming Brandstof & warmte 0 liter - kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Koudemiddel - R134a Emissies 0 kg - kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Subtotaal 1.511 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 5.488.913 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 2.871 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 548.891 kWh -0,523 kg CO₂ / kWh -287 ton CO₂
Aan het net geleverde stroom uit WKK Brandstof & warmte 0 kWh - kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Warmte uit warmtenet Brandstof & warmte 0 GJ - kg CO₂ / GJ 0 ton CO₂
Subtotaal 2.584 ton CO₂
CO₂-uitstoot 4.095 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 32.426 m3 0,298 kg CO₂ / m3 9,66 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 32.426 m3 (0,015 VE/m3) 0,442 kg CO₂ / m3 (0,015 VE/m3) 14,3 ton CO₂
Openbaar vervoer Bezoekersverkeer 0 personenkm - kg CO₂ / personenkm 0 ton CO₂
Fiets en lopen Bezoekersverkeer 0 km - kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Bromfiets en scooter Bezoekersverkeer 0 km - kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Motorfiets Bezoekersverkeer 0 km - kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Auto Bezoekersverkeer 0 bezoekerskm - kg CO₂ / bezoekerskm 0 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 569.988 personenkm 0,015 kg CO₂ / personenkm 8,55 ton CO₂
Fiets en lopen Woon-werkverkeer 654.729 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Personenwagen (km) Woon-werkverkeer 4.670.266 km 0,193 kg CO₂ / km 901 ton CO₂
Subtotaal 934 ton CO₂