Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

CO₂-footprint Huisartsenpraktijk de Appel 2023
CO₂-parameter CO₂-equivalent
Elektriciteit
Ingekochte elektriciteit 9.179 kWh 0,456 kg CO₂ / kWh 4,19 ton CO₂
Subtotaal 4,19 ton CO₂
Brandstof & warmte
Aardgas voor verwarming 7.500 m3 2,08 kg CO₂ / m3 15,6 ton CO₂
Subtotaal 15,6 ton CO₂
Water & afvalwater
Drinkwater 44,0 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,0131 ton CO₂
Afvalwater 0 m3 huishoudelijk 29,5 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 0 ton CO₂
Subtotaal 0,0131 ton CO₂
Bezoekersverkeer
Fiets en lopen 30.000 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Auto 30.000 autokilometers 0,193 kg CO₂ / autokilometers 5,79 ton CO₂
Subtotaal 5,79 ton CO₂
Woon-werkverkeer
Fiets en lopen 1.248 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Elektrische fiets 900 km 0,003 kg CO₂ / km 0,00270 ton CO₂
Personenwagen (km) 9.400 km 0,193 kg CO₂ / km 1,81 ton CO₂
Elektrische auto (km) 1.248 km 0,069 kg CO₂ / km 0,0861 ton CO₂
Subtotaal 1,90 ton CO₂
Zakelijk verkeer
Fiets en lopen 1.400 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Elektrische fiets (km) 800 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Elektrische auto's laadpas (grijze stroom) 416 km (6 km/kWh) 0,0760 kg CO₂ / km (6 km/kWh) 0,0316 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's 416 km 0,193 kg CO₂ / km 0,0803 ton CO₂
Personenwagen in km (scope 1) 300 km 0,193 kg CO₂ / km 0,0579 ton CO₂
Subtotaal 0,170 ton CO₂
CO₂-uitstoot 27,7 ton CO₂