Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Renewi Westpoort Holding B.V. - 2022 verbruik - totaal

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 21.138 m3 2,09 kg CO₂ / m3 44,1 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 17.160 liter 2,78 kg CO₂ / liter 47,8 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 2.357 liter 3,26 kg CO₂ / liter 7,69 ton CO₂
Diesel Mobiele werktuigen 872.534 liter 3,26 kg CO₂ / liter 2.846 ton CO₂
Vrachtwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 534.215 liter 3,26 kg CO₂ / liter 1.743 ton CO₂
Subtotaal 4.688 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 30.462 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 3.319.341 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 1.736 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 3.319.341 kWh -0,523 kg CO₂ / kWh -1.736 ton CO₂
Vliegtuig Europa (700-2500 km) Zakelijk verkeer 0 personen km 0,200 kg CO₂ / personen km 0 ton CO₂
Subtotaal 0 ton CO₂
CO₂ Scope 3 verborgen CO₂-uitstoot 4.688 ton CO₂