Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Renewi Westpoort Holding B.V. - 2022 verbruik - 1e half jaar

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 10.569 m3 2,09 kg CO₂ / m3 22,0 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 9.716 liter 2,78 kg CO₂ / liter 27,0 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 1.334 liter 3,26 kg CO₂ / liter 4,35 ton CO₂
Diesel Mobiele werktuigen 437.256 liter 3,26 kg CO₂ / liter 1.426 ton CO₂
Vrachtwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 310.844 liter 3,26 kg CO₂ / liter 1.014 ton CO₂
Subtotaal 2.494 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 0 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 1.733.504 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 907 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 1.733.504 kWh -0,523 kg CO₂ / kWh -907 ton CO₂
Vliegtuig Europa (700-2500 km) Zakelijk verkeer 0 personen km 0,200 kg CO₂ / personen km 0 ton CO₂
Subtotaal 0 ton CO₂
CO₂ Scope 3 verborgen CO₂-uitstoot 2.494 ton CO₂