Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Renewi Westpoort Holding B.V. - 2021 verbruik

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 33.124 m3 1,88 kg CO₂ / m3 62,4 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 11.440 liter 2,78 kg CO₂ / liter 31,8 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 8.012 liter 3,26 kg CO₂ / liter 26,1 ton CO₂
Diesel Mobiele werktuigen 720.688 liter 3,26 kg CO₂ / liter 2.351 ton CO₂
Vrachtwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 775.985 liter 3,26 kg CO₂ / liter 2.531 ton CO₂
Subtotaal 5.003 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 0 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 2.686.290 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 1.494 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 0 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Vliegtuig Europa (700-2500 km) Zakelijk verkeer 0 personen km 0,200 kg CO₂ / personen km 0 ton CO₂
Subtotaal 1.494 ton CO₂
CO₂ Scope 3 verborgen CO₂-uitstoot 6.496 ton CO₂