Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Renewi Westpoort Holding B.V. - 2019

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 18.252 m3 1,89 kg CO₂ / m3 34,5 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 12.044 liter 2,88 kg CO₂ / liter 34,7 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 9.425 liter 3,31 kg CO₂ / liter 31,2 ton CO₂
Diesel Mobiele werktuigen 835.438 liter 3,31 kg CO₂ / liter 2.764 ton CO₂
Vrachtwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 759.334 liter 3,31 kg CO₂ / liter 2.513 ton CO₂
Subtotaal 5.378 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 0 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 3.041.959 kWh 0,649 kg CO₂ / kWh 1.974 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 0 kWh -0,649 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Vliegtuig Europa (700-2500 km) Zakelijk verkeer 4.156 personen km 0,200 kg CO₂ / personen km 0,831 ton CO₂
Subtotaal 1.975 ton CO₂
CO₂ Scope 3 verborgen CO₂-uitstoot 7.353 ton CO₂