Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

CO₂-footprint Raphaelstichting - Dijkgatshoeve 2022
Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 235 m3 2,09 kg CO₂ / m3 0,490 ton CO₂
Subtotaal 0,490 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 12.302 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 186.256 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 97,4 ton CO₂
Waarvan groene stroom (ongespecificeerd) Elektriciteit 186.256 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 12.858 km 0,193 kg CO₂ / km 2,48 ton CO₂
Subtotaal 99,9 ton CO₂
CO₂-uitstoot 100 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Personenwagen (km) Woon-werkverkeer 104.006 km 0,193 kg CO₂ / km 20,1 ton CO₂
Uitbesteed taxibusvervoer Personenvervoer 23.985 voertuigkm 0,282 kg CO₂ / voertuigkm 6,77 ton CO₂
Subtotaal 26,8 ton CO₂