Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

CO₂-footprint Zonnehuis 2022
Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 48.296 m3 2,09 kg CO₂ / m3 101 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 7.366 liter 2,78 kg CO₂ / liter 20,5 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 2.979 liter 3,26 kg CO₂ / liter 9,72 ton CO₂
Subtotaal 131 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 16.187 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 947.298 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 495 ton CO₂
Elektrische auto's laadpas (marktmix stroom) Zakelijk verkeer 6.070 kWh 0,427 kg CO₂ / kWh 2,59 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 648.904 km 0,193 kg CO₂ / km 125 ton CO₂
Subtotaal 623 ton CO₂
CO₂-uitstoot 754 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 7.802 m3 0,298 kg CO₂ / m3 2,32 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 7.800 m3 huishoudelijk 0,678 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 5,29 ton CO₂
Subtotaal 7,61 ton CO₂