Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

CO₂-footprint Praktijkcentrum de Greev' 2022
Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 0 m3 - kg CO₂ / m3 0 ton CO₂ *
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 0 liter - kg CO₂ / liter 0 ton CO₂ *
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 0 liter - kg CO₂ / liter 0 ton CO₂ *
Subtotaal 0 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 0 kWh - kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂ *
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 14.530 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 7,60 ton CO₂
Warmte uit warmtenet Brandstof & warmte 240.498 GJ 26,8 kg CO₂ / GJ 6.456 ton CO₂
Elektrische auto's laadpas (grijze stroom) Zakelijk verkeer 1.400 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 0,732 ton CO₂
Fiets en lopen Zakelijk verkeer 4.003 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Elektrische fiets (km) Zakelijk verkeer 5.325 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 32.000 km 0,193 kg CO₂ / km 6,18 ton CO₂
Subtotaal 6.470 ton CO₂
CO₂-uitstoot 6.470 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 126 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,0375 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 0 m3 huishoudelijk - kg CO₂ / m3 huishoudelijk 0 ton CO₂ *
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 0 personenkm - kg CO₂ / personenkm 0 ton CO₂ *
Fiets en lopen Woon-werkverkeer 12.000 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Elektrische fiets Woon-werkverkeer 7.455 km 0,006 kg CO₂ / km 0,0447 ton CO₂
Personenwagen (km) Woon-werkverkeer 47.000 km 0,193 kg CO₂ / km 9,07 ton CO₂
Subtotaal 9,15 ton CO₂
* = CO₂ factor is aangepast voor deze organisatie.