Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

ORO totaal organisatie - 2022

CO₂-parameter CO₂-equivalent
Elektriciteit
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) 128.224 teruggeleverde kWh 0 kg CO₂ / teruggeleverde kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit 4.779.705 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 2.500 ton CO₂
Waarvan voor opladen voertuigen (grijze stroom) 7.728 kWh -0,523 kg CO₂ / kWh -4,04 ton CO₂
Subtotaal 2.496 ton CO₂
Brandstof & warmte
Aardgas voor verwarming 781.560 m3 2,09 kg CO₂ / m3 1.630 ton CO₂
Warmte uit warmtenet 1.077 GJ 26,8 kg CO₂ / GJ 28,9 ton CO₂
Subtotaal 1.658 ton CO₂
Water & afvalwater
Drinkwater 52.803 m3 0,298 kg CO₂ / m3 15,7 ton CO₂
Afvalwater 52.803 m3 (0,015 VE/m3) 0,442 kg CO₂ / m3 (0,015 VE/m3) 23,3 ton CO₂
Subtotaal 39,1 ton CO₂
Woon-werkverkeer
Personenwagen in km 5.598.235 km 0,193 kg CO₂ / km 1.080 ton CO₂
Subtotaal 1.080 ton CO₂
Zakelijk verkeer
Gedeclareerde km privé auto's 728.062 km 0,193 kg CO₂ / km 141 ton CO₂
Subtotaal 141 ton CO₂
Personenvervoer
Personenwagen (km) 71.987 km 0,193 kg CO₂ / km 13,9 ton CO₂
Uitbesteed taxibusvervoer 1.000.000 voertuigkm 0,282 kg CO₂ / voertuigkm 282 ton CO₂
Subtotaal 296 ton CO₂
CO₂-uitstoot 5.710 ton CO₂