Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

ORO totaal organisatie - 2021

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 758.874 m3 1,88 kg CO₂ / m3 1.430 ton CO₂
Subtotaal 1.430 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 4.049.916 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 2.252 ton CO₂
Warmte uit warmtenet Brandstof & warmte 1.334 GJ 36,0 kg CO₂ / GJ 48,0 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 449.394 km 0,195 kg CO₂ / km 87,6 ton CO₂
Subtotaal 2.387 ton CO₂
CO₂-uitstoot 3.817 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 59.621 m3 0,298 kg CO₂ / m3 17,8 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 59.621 m3 (0,015 VE/m3) 0,442 kg CO₂ / m3 (0,015 VE/m3) 26,4 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 6.135.763 km 0,195 kg CO₂ / km 1.196 ton CO₂
Uitbesteed taxibusvervoer Personenvervoer 1.000.000 voertuigkm 0,282 kg CO₂ / voertuigkm 282 ton CO₂
Subtotaal 1.523 ton CO₂