Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Noorderbreedte - Van Harenshuus - 2021

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 17.828 m3 1,88 kg CO₂ / m3 33,6 ton CO₂
Koudemiddel - R32 Emissies 0 kg kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Koudemiddel - R410a Emissies 0 kg kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Subtotaal 33,6 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 112.443 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 62,5 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 112.443 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh -62,5 ton CO₂
Subtotaal 0 ton CO₂
CO₂-uitstoot 33,6 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 1.481 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,441 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 1.481 m3 huishoudelijk 0,678 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 1,00 ton CO₂
Subtotaal 1,45 ton CO₂