Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Noorderbreedte - Van Harenshuus - 2019

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 16.398 m3 1,89 kg CO₂ / m3 31,0 ton CO₂
Koudemiddel - R32 Emissies 0 kg kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Koudemiddel - R410a Emissies 0 kg kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Subtotaal 31,0 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 143.654 kWh 0,649 kg CO₂ / kWh 93,2 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 143.654 kWh -0,649 kg CO₂ / kWh -93,2 ton CO₂
Subtotaal 0 ton CO₂
CO₂-uitstoot 31,0 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 1.556 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,464 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 1.556 m3 huishoudelijk 0,678 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 1,06 ton CO₂
Subtotaal 1,52 ton CO₂