Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Naktuinbouw - 2019

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 459.160 m3 1,89 kg CO₂ / m3 868 ton CO₂
Aardgas voor WKK (eigen aansluiting) Brandstof & warmte 337.431 m3 1,89 kg CO₂ / m3 638 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 106.730 liter 2,88 kg CO₂ / liter 308 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 43.227 liter 3,31 kg CO₂ / liter 143 ton CO₂
Diesel Mobiele werktuigen 3.300 liter 3,31 kg CO₂ / liter 10,9 ton CO₂
Taxi (in liters) diesel Personenvervoer 0 liter 3,31 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Subtotaal 1.967 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 147.235 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) Elektriciteit 0 teruggeleverde kWh -0,649 kg CO₂ / teruggeleverde kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 1.077.830 kWh 0,649 kg CO₂ / kWh 700 ton CO₂
Aan het net geleverde stroom uit WKK Brandstof & warmte 25.591 kWh -0,649 kg CO₂ / kWh -16,6 ton CO₂
Elektrische auto's (kWh) Zakelijk verkeer 2.448 kWh 0,649 kg CO₂ / kWh 1,59 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 51.572 km 0,220 kg CO₂ / km 11,3 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Zakelijk verkeer 17.440 personenkm 0,0360 kg CO₂ / personenkm 0,628 ton CO₂
Vliegtuig regionaal (<700 km) Zakelijk verkeer 6,00 personen km 0,297 kg CO₂ / personen km 0,00178 ton CO₂
Vliegtuig Europa (700-2500 km) Zakelijk verkeer 19,0 personen km 0,200 kg CO₂ / personen km 0,00380 ton CO₂
Vliegtuig mondiaal (>2500 km) Zakelijk verkeer 31,0 personen km 0,147 kg CO₂ / personen km 0,00456 ton CO₂
Vliegreizen (in ton CO2) Zakelijk verkeer 41,3 ton CO2 1.000 kg CO₂ / ton CO2 41,3 ton CO₂
Subtotaal 738 ton CO₂
CO₂-uitstoot 2.705 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 4.607 m3 0,298 kg CO₂ / m3 1,37 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 4.607 m3 huishoudelijk 0,678 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 3,12 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 3,00 personenkm 0,0360 kg CO₂ / personenkm 0,000108 ton CO₂
Personenwagen Woon-werkverkeer 1.957.691 km 0,220 kg CO₂ / km 430 ton CO₂
Papier met milieukeurmerk Kantoorpapier 1.200 A4 pak (80 grams) 3,02 kg CO₂ / A4 pak (80 grams) 3,62 ton CO₂
Subtotaal 438 ton CO₂