Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

CO₂-footprint Lekker Zonnig BV 2022
CO₂-parameter CO₂-equivalent
Elektriciteit
Ingekochte elektriciteit 20.587 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 10,8 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht 500 kWh -0,523 kg CO₂ / kWh -0,262 ton CO₂
Subtotaal 10,5 ton CO₂
Brandstof & warmte
Aardgas voor verwarming 20.683 m3 2,09 kg CO₂ / m3 43,1 ton CO₂
Subtotaal 43,1 ton CO₂
CO₂-uitstoot 53,6 ton CO₂