Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Good Day BV - 2022

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 7.300 m3 1,88 kg CO₂ / m3 13,8 ton CO₂
Waarvan groengasmix (vertogas) Brandstof & warmte 7.300 m3 -1,16 kg CO₂ / m3 -8,48 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 5.000 liter 2,78 kg CO₂ / liter 13,9 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 5.869 liter 3,26 kg CO₂ / liter 19,1 ton CO₂
Subtotaal 38,3 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 13.400 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Elektriciteit projectlocaties Elektriciteit 6.000 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 3,34 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 65.155 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 36,2 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 71.155 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh -39,6 ton CO₂
Warmte (uit STEG) Brandstof & warmte 0 GJ 36,0 kg CO₂ / GJ 0 ton CO₂
Elektrische auto's laadpas (marktmix stroom) Zakelijk verkeer 12.000 kWh 0,475 kg CO₂ / kWh 5,70 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 7.000 km 0,195 kg CO₂ / km 1,37 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Zakelijk verkeer 900 personenkm 0,0150 kg CO₂ / personenkm 0,0135 ton CO₂
Subtotaal 7,08 ton CO₂
CO₂ Scope 3 verborgen CO₂-uitstoot 45,4 ton CO₂