Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

MolenQ Industrial Services B.V. - Totaalbarometer - 2022

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 9.226 m3 2,09 kg CO₂ / m3 19,2 ton CO₂
Oplosmiddelen Emissies 137 liter 7,2 kg CO₂ / liter 0,985 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 19.034 liter 2,78 kg CO₂ / liter 53,0 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 718 liter 3,26 kg CO₂ / liter 2,34 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 0 liter kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 47.787 liter 3,26 kg CO₂ / liter 156 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 30.084 liter 3,26 kg CO₂ / liter 98,1 ton CO₂
Vrachtwagen Euro V (in liters) diesel Goederenvervoer 0 liter kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Vrachtwagen Euro VI (in liters) diesel Goederenvervoer 212.101 liter 3,26 kg CO₂ / liter 692 ton CO₂
Subtotaal 1.021 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 13.202 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 254.259 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 133 ton CO₂
Waarvan groene stroom (ongespecificeerd) Elektriciteit 226.630 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Waarvan voor opladen voertuigen (groen conform CO2-PL) Elektriciteit 10.333 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Waarvan voor opladen voertuigen (grijze stroom) Elektriciteit 0 kWh kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 15.798 kWh -0,523 kg CO₂ / kWh -8,26 ton CO₂
Elektrische auto's laadpas (grijze stroom) Zakelijk verkeer 0 kWh kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Elektrische auto's laadpas (marktmix stroom) Zakelijk verkeer 475 kWh 0,427 kg CO₂ / kWh 0,203 ton CO₂
...waarvan op groene stroom (conform CO2-PL) Zakelijk verkeer 0 kWh kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 0 km kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Subtotaal 125 ton CO₂
CO₂-uitstoot 1.146 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 263 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,0784 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 263 m3 huishoudelijk 0,678 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 0,178 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 0 personenkm kg CO₂ / personenkm 0 ton CO₂
Scooter en bromfiets Woon-werkverkeer 0 km kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Motor Woon-werkverkeer 0 km kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 0 km kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Papier zonder milieukeurmerk Kantoorpapier 0 kg kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Papier met milieukeurmerk Kantoorpapier 1.075 kg 1,21 kg CO₂ / kg 1,30 ton CO₂
Subtotaal 1,56 ton CO₂