Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

CO₂-footprint Meander Medisch Centrum 2021
Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 1.110.367 m3 1,88 kg CO₂ / m3 2.092 ton CO₂
Subtotaal 2.092 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 17.935.280 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 9.972 ton CO₂
Waarvan groene stroom (ongespecificeerd) Elektriciteit 17.935.280 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Subtotaal 9.972 ton CO₂
CO₂-uitstoot 12.064 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 78.183 m3 0,298 kg CO₂ / m3 23,3 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 78.183 m3 huishoudelijk 0,678 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 53,0 ton CO₂
Subtotaal 76,3 ton CO₂