Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

MCB Milieu & Techniek BV - MCB Milieu & Techniek - 2022 Barometer 2022

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 2.757 m3 2,09 kg CO₂ / m3 5,75 ton CO₂
Houtpellets uit droge reststroom Brandstof & warmte 1.980 kg 0,0318 kg CO₂ / kg 0,0631 ton CO₂
Propaan Brandstof & warmte 320 liter 1,73 kg CO₂ / liter 0,553 ton CO₂
Oplosmiddelen Emissies 72,0 liter 7,20 kg CO₂ / liter 0,518 ton CO₂
Menggas Argon/CO2 85/15% Emissies 502 liter (200 bar) 0,0590 kg CO₂ / liter (200 bar) 0,0296 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 1.049 liter 2,78 kg CO₂ / liter 2,92 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 528 liter 3,26 kg CO₂ / liter 1,72 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 6.020 liter 3,26 kg CO₂ / liter 19,6 ton CO₂
Zwavelhoudende diesel (uitgefaseerd) Mobiele werktuigen 0 liter 3,26 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
LPG Mobiele werktuigen 1.716 liter 1,80 kg CO₂ / liter 3,09 ton CO₂
Vrachtwagen Euro V (in liters) diesel Goederenvervoer 0 liter 3,26 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Vrachtwagen Euro VI (in liters) diesel Goederenvervoer 40.779 liter 3,26 kg CO₂ / liter 133 ton CO₂
Subtotaal 167 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 19.926 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 10,4 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 7.771 kWh -0,523 kg CO₂ / kWh -4,06 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit zonne-energie Elektriciteit 1.993 kWh -0,523 kg CO₂ / kWh -1,04 ton CO₂
Elektrische auto's laadpas (marktmix stroom) Zakelijk verkeer 0 kWh 0,427 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Thuis opladen voertuigen (groene stroom) Zakelijk verkeer 0 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Subtotaal 5,31 ton CO₂
CO₂-uitstoot 173 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 52,5 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,0156 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 5,90 m3 huishoudelijk 0,678 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 0,00400 ton CO₂
Fiets en lopen Woon-werkverkeer 200 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 25.850 km 0,195 kg CO₂ / km 5,04 ton CO₂
Bestelwagen Woon-werkverkeer 17.950 km 0,282 kg CO₂ / km 5,07 ton CO₂
Subtotaal 10,1 ton CO₂