Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

MCB Milieu & Techniek BV - MCB Milieu & Techniek - 2020

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 11.328 m3 1,88 kg CO₂ / m3 21,3 ton CO₂
Propaan Brandstof & warmte 1.110 liter 1,73 kg CO₂ / liter 1,92 ton CO₂
Oplosmiddelen Emissies 358 liter 7,20 kg CO₂ / liter 2,58 ton CO₂
Menggas Argon/CO2 85/15% Emissies 3.850 liter (200 bar) 0,0590 kg CO₂ / liter (200 bar) 0,227 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 3.340 liter 2,78 kg CO₂ / liter 9,30 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 1.187 liter 3,26 kg CO₂ / liter 3,87 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 3.951 liter 3,26 kg CO₂ / liter 12,9 ton CO₂
Zwavelhoudende diesel (uitgefaseerd) Mobiele werktuigen 0 liter 3,26 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
LPG Mobiele werktuigen 4.509 liter 1,80 kg CO₂ / liter 8,11 ton CO₂
Vrachtwagen Euro V (in liters) diesel Goederenvervoer 13.768 liter 3,26 kg CO₂ / liter 44,9 ton CO₂
Vrachtwagen Euro VI (in liters) diesel Goederenvervoer 63.616 liter 3,26 kg CO₂ / liter 208 ton CO₂
Subtotaal 313 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 39.721 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 22,1 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit biomassa Elektriciteit 0 kWh -0,481 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 25.421 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh -14,1 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit zonne-energie Elektriciteit 2.383 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh -1,33 ton CO₂
Elektrische auto's laadpas (marktmix stroom) Zakelijk verkeer 384 kWh 0,475 kg CO₂ / kWh 0,182 ton CO₂
Thuis opladen voertuigen (groene stroom) Zakelijk verkeer 1.422 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Subtotaal 6,81 ton CO₂
CO₂-uitstoot 319 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 100 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,0298 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 130 m3 huishoudelijk 0,678 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 0,0881 ton CO₂
Fiets en lopen Woon-werkverkeer 2.530 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Personenwagen Woon-werkverkeer 72.695 km 0,195 kg CO₂ / km 14,2 ton CO₂
Bestelwagen Woon-werkverkeer 17.600 km 0,291 kg CO₂ / km 5,11 ton CO₂
Subtotaal 19,4 ton CO₂