Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Magentazorg - Hoog Duinen - 2022

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 66.454 m3 2,09 kg CO₂ / m3 139 ton CO₂
Subtotaal 139 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 196.224 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 103 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 17.271 kWh -0,523 kg CO₂ / kWh -9,03 ton CO₂
Subtotaal 93,6 ton CO₂
CO₂-uitstoot 232 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 2.301 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,686 ton CO₂
Subtotaal 0,686 ton CO₂