Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

CO₂-footprint Libra Revalidatie & Audiologie locatie Leijpark 2023
Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 92.221 m3 2,08 kg CO₂ / m3 192 ton CO₂
Koudemiddel - R134a Emissies 0,380 kg 1.300 kg CO₂ / kg 0,494 ton CO₂
Koudemiddel - R290 (Propaan) Emissies 0,490 kg 3,3 kg CO₂ / kg 0,00162 ton CO₂
Koudemiddel - R32 Emissies 2,70 kg 677 kg CO₂ / kg 1,83 ton CO₂
Koudemiddel - R404a Emissies 1,38 kg 3.943 kg CO₂ / kg 5,44 ton CO₂
Koudemiddel - R410a Emissies 25,0 kg 1.924 kg CO₂ / kg 48,0 ton CO₂
Koudemiddel - R452a Emissies 0,780 kg 1.945 kg CO₂ / kg 1,52 ton CO₂
Koudemiddel - R600a (Isobutaan) Emissies 0,982 kg 3 kg CO₂ / kg 0,00295 ton CO₂
Personenwagen in km (scope 1) Zakelijk verkeer 18.045 km 0,193 kg CO₂ / km 3,48 ton CO₂
Subtotaal 252 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 168.280 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 549.076 kWh 0,456 kg CO₂ / kWh 250 ton CO₂
Waarvan groene stroom (ongespecificeerd) Elektriciteit 549.076 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Waarvan voor opladen voertuigen (grijze stroom) Elektriciteit 16.512 kWh -0,456 kg CO₂ / kWh -7,53 ton CO₂
Elektrische auto's (laden op de zaak) Zakelijk verkeer 16.512 kWh 0,456 kg CO₂ / kWh 7,53 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 186.755 km 0,193 kg CO₂ / km 36,0 ton CO₂
Subtotaal 286 ton CO₂
CO₂-uitstoot 539 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 3.198 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,953 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 42,0 VE 29,5 kg CO₂ / VE 1,24 ton CO₂
Fiets en lopen Woon-werkverkeer 61.854 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Personenwagen (km) Woon-werkverkeer 1.896.635 km 0,193 kg CO₂ / km 366 ton CO₂
Subtotaal 368 ton CO₂